Info 23.2 kl. 7:38!

Afbrydelser af vandet i Nordbyen ons. d. 24.2 kl. 10-16: I forbindelse med fase 1 omkring opkobling af det nye anlæg på Gl. Rye Vandværk vil der være afbrydelser af vandet onsdag den 24. februar fra kl. 10:00 til ca. 16:00: Vi lukker vandet fra Bison og nord ud af byen (Lyngdal og dele af Emborgvej bliver ikke berørt). Vi forventer at have den nedre zone klar i næste uge, mere om det senere.

Gl. Rye Vandværk

Vagttelefon 8689 8930
(ved vandsprængning o.l.)

Ofte stillede spørgsmål

Nej, det fraråder vi på det skarpeste: Det kan samle mikrobiologisk forurening og fjerner i øvrigt sunde stoffer som kalk og fluorid ud af vandet, som er godt for henholdsvis knogler og tænder.

Læs mere her: Vandværket fraråder blødgøringsanlæg​ (nyhed, maj 2020).​ 


Nej, det er de ikke. De er aflejringer fra jern og mangan, og disse stoffer er ikke sundhedsskadelige.

Hvorfor kommer de sorte partikler?

Ved driftsforstyrrelser som fx strømudfald falder trykket på ledningsnettet. Når trykket kommer tilbage, kan der blive løsrevet sorte partikler, der har været aflejret i rørene og vore installationer.

Hvordan kommer jeg af med dem?

Vi er blevet spurgt, om værket kan skylle ledningsnettet igennem. Det er desværre ikke muligt, idet aflejringerne sidder ude i installationerne hos den enkelte forbruger.

Den eneste måde at komme af med partiklerne på, er at lade vandet løbe, til det er rent igen. De sorte partikler er aflejringer fra jern og mangan, og disse stoffer er ikke sundhedsskadelige.

Vi beklager, de gener, det giver, når det sker. Heldigvis er det meget sjældent, vi har trykfald i vores ledningsnet, så der kan gå lang tid, før det opleves igen.


Vandværket leverer rent vand for 11,87 kr/m3 i 2019. Heraf udgør statsafgiften 6,37 kr/m3. Vandafledningsafgiften (spildvand) som opkræves af Skanderborg Forsyning, udgør 30,50 kr/m3 i 2019.

Priserne er eksl. moms. Dertil kommer der fast afgift pr. ejendom.

Bemærk det er altid de gældende priser på de aktuelle takstblade der gælder, de fremgår de de respektive hjemmesider.Stophanen findes typisk 0,3 – 0,5 meter fra skel. 

Se evt. hvor dine naboers stophane er placeres, det giver en god ide, i hvilken afstand fra hækken du skal lede efter din stophane. Husk, det er husejerens pligt at holde stophanen fri.


Flere spørgsmål/svar