Om Gl. Rye Vandværk

Vandværket med dets installationer er nyopført i år 2000. Vandværket leverer vand til over 500 forbrugere og er fremtidssikret til levering af vand til op mod 1000 forbrugere.

Teknisk info om anlægget

Vi har samlet en række tekniske beskrivelser om anlægget, bl.a. om boringerne, pumperne, geologi, vandbehandlingen osv.

Hyppigt stillede spørgsmål

siden "FAQ" finder du svar på de spørgsmål, som vi ofte får stillet.

Ofte stillede spørgsmål


Hvis du har spørgsmål til din vandregning, skal du kontakte Brædstrup Fjernvarme, tlf. 7575 3300.


Til- og fraflytning skal meddeles skriftligt til vandværket.

Det sker oftest via ejendomsmægleren, men du kan også kontakte Brædstrup Fjernvarme på e-mail bodil@braedstrup-fjernvarme.dk

glryevandvaerk.jpg