Beredskabsplan godkendt 24/2-2016

Denne beredskabsplan for Gl. Rye Vandværk indeholder en plan for de foranstaltninger, der skal træffes for at sikre forsyningen af drikkevand under akutte og ekstraordinære forhold.

Planen omhandler bl.a. indsatsen ved ledningsbrud, misfarvet vand, forurening etc. I disse situationer har forbrugerne således enten intet vand, for lidt vand eller forurenet vand, der kan være sundhedsskadeligt.

Beredskabsplanen er et lokalt supplement til Skanderborg Kommunes overordnede beredskabsplan.

Brug menuen til at læse Beredskabsplanen på de følgende sider.

glryevandvaerk.jpg