Vandkvalitet og kontrol

Vi  fører løbende kontrol med kvaliteten af drikkevandet.

Derfor fører vi kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværkerne og hos forbrugerne.

Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinier fra Miljøstyrelsen.

Vi udfører følgende kontroltyper

  • Normal kontrol på vandværket
  • Udvidet kontrol på vandværket
  • Kontrol med uorganiske sporstoffer
  • Kontrol med organiske mikro forureninger og
  • Begrænset kontrol

Indvindingsboringer

Vandværket har 3 boringer, hvorfra indvindes ca. 60.000 m3 vand årligt. 

Ofte stillede spørgsmål

Vandværket anbefaler altid, at man bruger rent drikkevand med omtanke, derfor brug mindst mulig vand til at rengøre din bil.


Vandværket anbefaler altid at man bruger rent drikkevand med omtanke.

Hvis du vælger at vande have, så brug gerne opsamlet regnvand.

I meget tørre perioder, kan vandværket indføre restriktioner på havevanding.


De findes på Skanderborg Kommunes hjemmeside under Borger » Miljø og natur » Drikkevand » Regulativer og planer.


Grundvand stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. 

Vandets vej fra regnvand på jordoverfladen og ned til grundvandsmagasinerne kan være en meget langsom proces. 

Det kan tage mellem 30 og 70 år, fra regnen falder, og vi indvinder det som grundvand. Vandet afgiver enkelt stoffer under denne proces, og enkelte stoffer bliver tilsat. 

Hvilke stoffer, der bliver tilsat, afhænger at jordlagene, det passerer. I de fleste tilfælde tilføres vandet naturligt mangan, jern og calcium. 

vandværk.jpg