Vandmålere

Alle vandmålere i byen er opsat af autoriserede VVS installatører.

Vandmåleren skal placeres tilgængeligt

Vandmålere skal så vidt muligt være placeres så den er nemt tilgængeligt. Vandværket er omfattet af det lovpligtige eftersyn af byen målere, så derfor vil enkelte forbrugere opleve at få skiftet deres vandmåler, som led i den lovpligtige stikprøvekontrol af vandmålere i drift.

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

Ofte stillede spørgsmål

Vandværket leverer rent vand for 11,87 kr/m3 i 2019. Heraf udgør statsafgiften 6,37 kr/m3

Vandafledningsafgiften (spildvand) som opkræves af Skanderborg Forsyning, udgør 30,50 kr/m3 i 2019.

Priserne er eksl. moms. Dertil kommer der fast afgift pr. ejendom.

Bemærk det er altid de gældende priser på de aktuelle takstblade der gælder, de fremgår de de respektive hjemmesider.


Vandmålere i drift er underlagt nationale regler for hvor tit de skal kontrolleres for om de viser korrekt.

Har du mistanke om at din vandmåler viser forkert, så kontakt vandværket.


Vandværket anbefaler, at man løbende føre kontrol med sit forbrug.

glryevandvaerk.jpg