Aflæsning af vandmålere

Vandværket udsender hvert år i starten af december aflæsningskort til de enkelte husstande.

Den årlige aflæsning kan afgives på en af følgende måder:

Fremgangsmåderne fremgår nærmere af aflæsningskortet.

glryevandvaerk.jpg