Aflæsning af vandmålere

Vandværket udsender hvert år i starten af december aflæsningskort til de enkelte husstande.

Den årlige aflæsning kan afgives på en af følgende måder:

Fremgangsmåderne fremgår nærmere af aflæsningskortet.

Ofte stillede spørgsmål

Vandværket anbefaler, at man løbende føre kontrol med sit forbrug.


Vandmålere i drift er underlagt nationale regler for hvor tit de skal kontrolleres for om de viser korrekt.

Har du mistanke om at din vandmåler viser forkert, så kontakt vandværket.

glryevandvaerk.jpg