Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.

Hvid ventilen eller hanen ikke kan lukkes

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal der tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftning.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendommen og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmåleren er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Der skal være mulighed for, at vandværkets ansatte skal kunne manøvrere rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes skabe og andet fast inventar omkring vandmåleren.

Det er til enhver tid vandværket, som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til vandværket.

glryevandvaerk.jpg