Check hanen før måleren

Den hane/ventil, der er placeret før vandmåleren, skal fungere, så der kan lukkes for vandet i forbindelse med udskiftning af vandmåleren.

Hvid ventilen eller hanen ikke kan lukkes

Kan ventilen/hanen ikke lukkes, skal der tilkaldes en blikkenslager, så ventilen virker, før der laves aftaler med vandværket om målerudskiftning.

Vandværket har ikke ansvar for rørinstallationer på ejendommen og må derfor ikke reparere sådanne ventiler.

Placering af vandmåler

Det er vigtigt, at vandmåleren er opsat korrekt, så der kan udføres reparationer og aflæsninger. 

Der skal være mulighed for, at vandværkets ansatte skal kunne manøvrere rundt og anvende værktøj. Der må således ikke opsættes skabe og andet fast inventar omkring vandmåleren.

Det er til enhver tid vandværket, som kan afgøre, hvorvidt en vandmåler sidder korrekt. Spørgsmål til opsætning kan rettes til vandværket.

Ofte stillede spørgsmål

Stophanen findes typisk 0,3 – 0,5 meter fra skel. Se evt. hvor dine naboers stophane er placeres, det giver en god ide, i hvilken afstand fra hækken du skal lede efter din stophane. Husk, det er husejerens pligt at holde stophanen fri.


Vandværket anbefaler, at man løbende føre kontrol med sit forbrug.


Vandmålere i drift er underlagt nationale regler for hvor tit de skal kontrolleres for om de viser korrekt.

Har du mistanke om at din vandmåler viser forkert, så kontakt vandværket.

glryevandvaerk.jpg