Kontrol og udskiftning af målere

Gl. Rye Vandværk foretager jævnligt stikprøvekontrol af målerne for at sikre korrekt afregning.

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket har valgt at benytte princippet om stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat.

Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Brugervejledning og teknisk beskrivelse MULTICAL 21

Du kan her downloade Brugervejl./teknisk beskrivelse MULTICAL 21.

Ofte stillede spørgsmål

Vandværket leverer rent vand for 11,87 kr/m3 i 2019. Heraf udgør statsafgiften 6,37 kr/m3

Vandafledningsafgiften (spildvand) som opkræves af Skanderborg Forsyning, udgør 30,50 kr/m3 i 2019.

Priserne er eksl. moms. Dertil kommer der fast afgift pr. ejendom.

Bemærk det er altid de gældende priser på de aktuelle takstblade der gælder, de fremgår de de respektive hjemmesider.


Stophanen findes typisk 0,3 – 0,5 meter fra skel. Se evt. hvor dine naboers stophane er placeres, det giver en god ide, i hvilken afstand fra hækken du skal lede efter din stophane. Husk, det er husejerens pligt at holde stophanen fri.


Vandmålere i drift er underlagt nationale regler for hvor tit de skal kontrolleres for om de viser korrekt.

Har du mistanke om at din vandmåler viser forkert, så kontakt vandværket.


Vandværket anbefaler, at man løbende føre kontrol med sit forbrug.

glryevandvaerk.jpg