Kontrol og udskiftning af målere

Gl. Rye Vandværk foretager jævnligt stikprøvekontrol af målerne for at sikre korrekt afregning.

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket har valgt at benytte princippet om stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden, kan de forblive opsat i en periode på enten 3 eller 6 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat.

Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Brugervejledning og teknisk beskrivelse MULTICAL 21

Du kan her downloade Brugervejl./teknisk beskrivelse MULTICAL 21.

glryevandvaerk.jpg