30.6.2024:

Job-opslag: Vandværkspasser søges, ca. 3 timer ugentligt

Har du et par timer i overskud om ugen og har du lyst til at ”komme i lære” som vandværkspasser? Vi skal i løbet af det næste års tid have fundet en afløser for vores nuværende vandværkspasser på Gl. Rye Vandværk.

Er du efterlønner eller folkepensionist, eller har du et job med stor fleksibilitet, der gør, at du kan bruge i gennemsnit ca. 3 timer om ugen på vores vandværk i Gl. Rye?

Vi investerede i 2021 i et helt nyt vandværk, således at it-overvågning og alt andet på vandværket er up-to-date. Der er tale om faste regelmæssige tilsyn, pt. foregår det med et dagligt tilsyn à ca. ½ time.

Herudover vil der være tidsforbrug i forbindelse med f.eks. vandbrud, deltagelse i byggemøder omkring nybyggeri, nye udstykninger og omlægning af vandforsyning. Du vil være kontaktperson til eksterne leverandører og samarbejdspartnere, ligesom du er kontaktperson til myndigheder i forbindelse med registreringer og tilsyn.

Som vandværkspasser vil du blive aflønnet efter gensidig aftale.

Det vil være en stor fordel, hvis du bor i Gl. Rye eller tæt på. Det vil endvidere være en fordel, hvis du har en relevant håndværksmæssig baggrund, evt. som VVSer, maskinmester e.l.

Vandværket ledes af en bestyrelse, og selve den forbruger-/regnskabsmæssige administration varetages af Brædstrup Fjernvarme. Du vil blive oplært af vores nuværende vandværkspasser, og herudover vil der være tale om et lovpligtigt hygiejnekursus, med mindre det er noget, du har i forvejen.

Er du blevet nysgerrig på jobbet, så ring gerne til vandværkspasser Bent Jensen, mobilnr. 4045 3688 eller formand for Gl. Rye Vandværk a.m.b.a., Steffen Gram Lauridsen, mobilnr. 2964 0754, Steffen.Gram.Lauridsen@gmail.com, hurtigst muligt og senest 1. oktober 2024. Vi holder samtaler løbende og ansætter, når den rette person er fundet.

glryevandvaerk.jpg