Vandanalyse for Gl. Rye Vandværk

De seneste vandanalyser kan ses på GEUS´ hjemmeside.  

Ofte stillede spørgsmål

Grundvand stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. 

Vandets vej fra regnvand på jordoverfladen og ned til grundvandsmagasinerne kan være en meget langsom proces. 

Det kan tage mellem 30 og 70 år, fra regnen falder, og vi indvinder det som grundvand. Vandet afgiver enkelt stoffer under denne proces, og enkelte stoffer bliver tilsat. 

Hvilke stoffer, der bliver tilsat, afhænger at jordlagene, det passerer. I de fleste tilfælde tilføres vandet naturligt mangan, jern og calcium. 


De findes på Skanderborg Kommunes hjemmeside under Borger » Miljø og natur » Drikkevand » Regulativer og planer.


Vandværket anbefaler altid at man bruger rent drikkevand med omtanke.

Hvis du vælger at vande have, så brug gerne opsamlet regnvand.

I meget tørre perioder, kan vandværket indføre restriktioner på havevanding.


Vandværket anbefaler altid, at man bruger rent drikkevand med omtanke, derfor brug mindst mulig vand til at rengøre din bil.

vandværk.jpg