Målrettet arbejde med persondataforordningen for Gl. Rye Vandværk

Formålet med dette dokument er at dokumentere, at vandværket overholder kravene til behandling af personoplysninger.

Vandværket behandler i minimalt omfang personoplysninger og benytter primært branche IT-løsninger til behandlingen.

I det følgende dokument dokumenteres persondatabehandlingen samt de tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, der er etableret i forbindelse med behandlingen.

glryevandvaerk.jpg