Info 10.4 kl. 9:23!

Driftsforstyrrelser ifm. Ry/Gl. Rye Varmeværks gravearbejde: Det gravearbejde, som Ry/Gl. Rye Varmeværk laver igennem Gl. Rye i disse uger, kan desværre give nogle forstyrrelser og afbrydelser i vores vandforsyning. Det er desværre ikke muligt for varmeværket at give os besked på forhånd, så forstyrrelserne kan opstå pludseligt. Derfor valgte vi i forgårs at lave et forvarsel på vores hjemmeside og på Facebook om, at der kan opstå disse pludselige forstyrrelser fra i går torsdag. d. 11.4.2024 og forventeligt 4 uger frem. Vi ville ønske, vi kunne være mere konkrete. Og vi sørger for at sende SMS-beskeder til de berørte vejes forbrugere i det tilfælde, hvor vi kan nå at reagere med information. Skulle du og din familie komme i den situation, at I mangler vand, kan I altid hente vand på vandværket efter forudgående aftale med vandværkspasser Bent på vagttelefon 8689 8930.

Hyppigt stillede spørgsmål

Vi har her samlet nogle af de typiske spørgsmål, som folk har til vandværket og vandforsyningen.

 

Nej, det fraråder vi på det skarpeste: Det kan samle mikrobiologisk forurening og fjerner i øvrigt sunde stoffer som kalk og fluorid ud af vandet, som er godt for henholdsvis knogler og tænder.

Læs mere her: Vandværket fraråder blødgøringsanlæg​ (nyhed, maj 2020).​ 


Grundvand stammer fra nedbør, som er strømmet ned gennem jordlagene. 

Vandets vej fra regnvand på jordoverfladen og ned til grundvandsmagasinerne kan være en meget langsom proces. 

Det kan tage mellem 30 og 70 år, fra regnen falder, og vi indvinder det som grundvand. Vandet afgiver enkelt stoffer under denne proces, og enkelte stoffer bliver tilsat. 

Hvilke stoffer, der bliver tilsat, afhænger at jordlagene, det passerer. I de fleste tilfælde tilføres vandet naturligt mangan, jern og calcium. 


Hvis din bomuldstøjvask er blevet gul på grund af snavs i vandet efter f.eks. ledningsbrud, anbefaler Forbrugerstyrelsen følgende: 

  • Det misfarvede tøj lægges i blød i vand tilsat 1 dl. (3 breve) citronsyre pr. 10 ltr. vand. Efter ca. ½ time vrides tøjet og vaskes igennem i en varm sodaopløsning af 3 dl. soda til 10 ltr. vand.
  • Tøjet skylles og behandles som efter almindelig vask.

Nej, det er de ikke. De er aflejringer fra jern og mangan, og disse stoffer er ikke sundhedsskadelige.

Hvorfor kommer de sorte partikler?

Ved driftsforstyrrelser som fx strømudfald falder trykket på ledningsnettet. Når trykket kommer tilbage, kan der blive løsrevet sorte partikler, der har været aflejret i rørene og vore installationer.

De sorte partikler er aflejringer fra jern og mangan, og disse stoffer er ikke sundhedsskadelige.

Hvordan kommer jeg af med dem?

Vi er blevet spurgt, om værket kan skylle ledningsnettet igennem. Det er desværre ikke muligt, idet aflejringerne sidder ude i installationerne hos den enkelte forbruger.

Den eneste måde at komme af med partiklerne på, er at lade vandet løbe (fx fra en udendørs hane), til det er rent igen. Og vi anbefaler, at man efterfølgende renser filtre på vaskemaskine, opvaskemaskine, blandingsbatterier og andre installationer i huset, der har vandfiltre.

Andre årsager til lavt tryk

Der kan også være andre årsager til lavt tryk end partikler i vandet fra vandværket: Mangler der fx tryk på den varme vand, eller er det ikke varmt nok, kan der være et filter ved røret, hvor det varme vand kommer ind, der skal renses.


Vandværket leverer rent vand for 11,87 kr/m3 i 2019. Heraf udgør statsafgiften 6,37 kr/m3. Vandafledningsafgiften (spildvand) som opkræves af Skanderborg Forsyning, udgør 30,50 kr/m3 i 2019.

Priserne er eksl. moms. Dertil kommer der fast afgift pr. ejendom.

Bemærk det er altid de gældende priser på de aktuelle takstblade der gælder, de fremgår de de respektive hjemmesider.Hvis du har spørgsmål til din vandregning, skal du kontakte Brædstrup Fjernvarme, tlf. 7575 3300, braedstrup-fjernvarme.dk.


Ring på vagttelefonen 8689 8930.


Stophanen findes typisk 0,3 – 0,5 meter fra skel. 

Se evt. hvor dine naboers stophane er placeres, det giver en god ide, i hvilken afstand fra hækken du skal lede efter din stophane. Husk, det er husejerens pligt at holde stophanen fri.


De findes på Skanderborg Kommunes hjemmeside: skanderborgforsyning.dk/om-os/lovgivning-og-retningslinjer


108 liter pr. person pr. døgn (2019-tal).

Se mere på danskevv.dk/alt-om-vand/forbruger-hvor-meget-vand-bruger-du/


Til- og fraflytning skal meddeles skriftligt til vandværket.

Det sker oftest via ejendomsmægleren, men du kan også kontakte Brædstrup Fjernvarme på e-mail bodil@braedstrup-fjernvarme.dk


Vandets hårhed er 7 dH.


Vandmålere i drift er underlagt nationale regler for hvor tit de skal kontrolleres for om de viser korrekt.

Har du mistanke om at din vandmåler viser forkert, så kontakt vandværket.


Vandværket anbefaler altid at man bruger rent drikkevand med omtanke. Hvis du vælger at vande have, så brug gerne opsamlet regnvand.

I meget tørre perioder, kan vandværket indføre restriktioner på havevanding.


Vandværket anbefaler altid, at man bruger rent drikkevand med omtanke; brug derfor mindst muligt vand til at rengøre din bil.


Vandværket anbefaler, at man løbende fører kontrol med sit forbrug.


Ja, det kan du via E|Forsyning, som du kan hente til din smartphone.

Du finder app'en her: eforsyning.dk/demoweb/selvbetjening/registrering/download-app/ 

Du skal bruge dit forbrugernr. og en pinkode, som står din seneste opkrævning.

glryevandvaerk.jpg