28.5.2020:

Vigtigt! Vandværket fraråder blødgøringsanlæg

Vandværket er blevet opmærksom på at der bl.a. i forbindelse med opførsel af nye huse bliver etableret blødgøringsanlæg på vandforsyningen i de enkelte husstande. 

Ifølge forbrugerrådet Tænk er der klart flere ulemper end fordele ved at etablere den slags anlæg.

Kan samle mikrobiologisk forurening

Udover en merpris på op til 40 kr pr kubikmeter vand, vurderer Vandværket at der kan være stor risiko for at anlægget kan samle mikrobiologisk forurening og dermed kan der ske forurening vandet så det ikke er godt for sundheden.

Disse anlæg renser også sunde stoffer som kalk og fluorid ud af vandet som er godt for henholdsvis knogler og tænder. Dette fremgår af apriludgaven af "Tænk", og der kan læses mere på deres hjemmeside.

Gl. Rye Vandværk leverer vand af højt kvalitet

Gl. Rye Vandværk leverer vand af højt kvalitet med en blødhed på ca. 7 dH, hvilket er særdeles lavt, og de blødgøringsanlæg, der bliver tilbudt, kan ikke sænke denne værdi yderligere. Derfor kan Vandværket på det skarpeste fraråde at disse anlæg bliver etableret i de områder værket forsyner. Der endvidere gøres opmærksom på, at det er forbrugeren der eventuelt måtte have sådan et anlæg, der har helt og fuldt ansvar for at anlægget fungere som det skal.

Det er paradoksalt, at vandværket leverer særdeles fint vand uden forurening til forbrugerne, der overholder kvaliteten for rent vand, mens forbrugerne herefter kan etablere anlæg, der stærkt forringer denne vandkvalitet, men det er jo til forbrugerens eget valg.

Venlig hilsen
Steffen Lauridsen, formand

glryevandvaerk.jpg