Vandmålere

Alle vandmålere i byen er opsat af autoriserede VVS installatører.

Vandmåleren skal placeres tilgængeligt

Vandmålere skal så vidt muligt være placeres så den er nemt tilgængeligt. Vandværket er omfattet af det lovpligtige eftersyn af byen målere, så derfor vil enkelte forbrugere opleve at få skiftet deres vandmåler, som led i den lovpligtige stikprøvekontrol af vandmålere i drift.

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

glryevandvaerk.jpg