Info 10.4 kl. 9:23!

Driftsforstyrrelser ifm. Ry/Gl. Rye Varmeværks gravearbejde: Det gravearbejde, som Ry/Gl. Rye Varmeværk laver igennem Gl. Rye i disse uger, kan desværre give nogle forstyrrelser og afbrydelser i vores vandforsyning. Det er desværre ikke muligt for varmeværket at give os besked på forhånd, så forstyrrelserne kan opstå pludseligt. Derfor valgte vi i forgårs at lave et forvarsel på vores hjemmeside og på Facebook om, at der kan opstå disse pludselige forstyrrelser fra i går torsdag. d. 11.4.2024 og forventeligt 4 uger frem. Vi ville ønske, vi kunne være mere konkrete. Og vi sørger for at sende SMS-beskeder til de berørte vejes forbrugere i det tilfælde, hvor vi kan nå at reagere med information. Skulle du og din familie komme i den situation, at I mangler vand, kan I altid hente vand på vandværket efter forudgående aftale med vandværkspasser Bent på vagttelefon 8689 8930.

Vandmålere

Alle vandmålere i byen er opsat af autoriserede VVS installatører.

Vandmåleren skal placeres tilgængeligt

Vandmålere skal så vidt muligt være placeres så den er nemt tilgængeligt. Vandværket er omfattet af det lovpligtige eftersyn af byen målere, så derfor vil enkelte forbrugere opleve at få skiftet deres vandmåler, som led i den lovpligtige stikprøvekontrol af vandmålere i drift.

Vandmåleren kan være placeret umiddelbart lige ved vandledningens indføring i ejendommen – typisk i bryggerset, eller i målerbrønd i skel eller umiddelbart efter skel.

Vandværket ejer vandmålerne

Vandværket ejer vandmålerne og har til enhver tid ret til at udskifte og checke vandmåleren.

glryevandvaerk.jpg